Ёс зүйн хорооны гишүүд

 

  • А.Жаргалан | Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 
  • Л.Батжамргал | Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
  • Н.Мэнд-Амар | Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Танилцуулга

Монголын Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо нь ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага бөгөөд гишүүддээ үйлчлэхээр 2006 онд байгуулагдсан болно. Анх 1996 онд Монголын Патентийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо нэртэйгээр байгуулагдаж байжээ.

Холбоо барих

Монголын Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо 

tel icon1 976-99901018, 88776538, 88081803
web icon1 www.amipa.org.mn
email icon1 info@amipa.org.mn
twitter icon1 AmipaInfo
facebook icon1 AMIPA- IP Agents 

Top