Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Оюуны өмчийн холбогдох хууль тогтоомжинд болон бодлогод санал боловсруулахад оролцох 
  • Оюуны өмчийн чиглэлээр мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэхэд дэмжих 
  • Өөрийн орны хууль, дүрэм журмыг таниулан сурталчилах 
  • Оюуны өмчийн салбарыг хөгжүүлэх, хөхиүлэн дэмжих бүхий л арга хэмжээ зохион байгуулах 
  • Хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 
  • Гадаад харилцагаа бэхжүүлэх
  • Бусад  

Танилцуулга

Монголын Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо нь ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага бөгөөд гишүүддээ үйлчлэхээр 2006 онд байгуулагдсан болно. Анх 1996 онд Монголын Патентийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо нэртэйгээр байгуулагдаж байжээ.

Холбоо барих

Монголын Оюуны Өмчийн Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгчдийн Холбоо 

tel icon1 976-99901018, 88776538, 88081803
web icon1 www.amipa.org.mn
email icon1 info@amipa.org.mn
twitter icon1 AmipaInfo
facebook icon1 AMIPA- IP Agents 

Top